GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cymuned

Cymuned

Mae Prifysgol Glyndŵr wrth graidd bywyd yn Wrecsam ac rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â’r gymuned yn sgil cyfleusterau a phartneriaethau gyda chyrff yng Ngogledd Cymru.

Cymuned ar y campws

Mae ein cysylltiad â’r gymuned yn amrywio o fod yn berchen ar Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr a chefnogi dau o dimau chwaraeon mwyaf Wrecsam, CPD Wrecsam a chynghrair rygbi Croesgadwyr Gogledd Cymru.  Mae'r stadiwm hefyd yn gartref i ddigwyddiadau mawr drwy gydol y flwyddyn, yn benodol, gig diweddar o'r band Cymreig Stereophonics. 

Stereophonics

Mae'r brifysgol hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn Neuadd William Aston. Cynhyrchiadau theatr, cerddorion, cantorion, pantos, difyrwyr a bandiau lleol - mae Neuadd William Aston Hall yn darparu arlwy gwych ar gyfer myfyrwyr a'r trigolion lleol.  

Rydym hefyd yn croesawu ymwelwyr i'n oriel gelf ar y campws, Oriel Sycharth.  Mae'r oriel yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam hefyd yn gartref i BBC Cymru yn Wrecsam, sy'n cryfhau presenoldeb y BBC yng ngogledd ddwyrain Cymru ac yn darparu cyfleusterau cynhyrchu newydd ar gyfer ei staff, gwesteion a chyfranwyr.  Y brifysgol hefyd yw prif gartref  Calon FM, gorsaf radio gymunedol a enwebwyd yn ddiweddar am un o wobrau o fri yr Academi Radio. 

Wrecsam a thu hwnt

Rydym yn ymfalchïo yn y gwaith rydym yn ei wneud yn yr ardal gydag ysgolion a cholegau lleol - mae cannoedd o blant yn ymweld â’n campws bob blwyddyn ar gyfer gweithdai addysgol.  Rydym hefyd yn darparu rhaglen allgymorth sy'n cael ei chyflwyno gan ein canolfan darganfod gwyddoniaeth ar y campws, Techniquest Glyndŵr.

Mae ein staff yn gweithio'n helaeth gyda grwpiau cymunedol i ddarparu Dysgu i Oedolion a rhaglenni allgymorth sy'n hyrwyddo addysg uwch i ysgolion a grwpiau. I'w hannog i werthfawrogi'r profiad prifysgol, rydym yn cyflwyno amserlen lawn o ddigwyddiadau a seminarau er mwyn codi ymwybyddiaeth, ysbrydoli ac ymgysylltu â'r gymuned leol. Gallwch chi gael mwy o wybodaeth yma.

Gallwch gael gwybodaeth am y rhain i gyd a mwy trwy glicio’r delenni yn y ddewislen ar y chwith o’r adran Cymuned yma.

Top